Sikker digital post

Les mer om digital postkasse og opprett bruker

Skriv ut Nynorsk | English | 10. januar 2019

Som hovedregel sender og mottar vi post via digital postgang i pasientskadesakene, men ikke ved generelle henvendelser.

Hvis du ikke har en sak hos oss, kan kan du kontakte oss enten på telefon eller e-post. 

Du som bruker digital postkasse
Hvis du har en digital postkasse vil du få brev fra oss i denne postkassen, så sant du ikke har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon i reservasjonsregisteret.

Vi har mulighet til å sende elektroniske brev både til brukere av Digipost og e-Boks. Brukere av e-Boks bes være oppmerksom på at de må registrere NPE som godkjent avsender i sin digitale postkasse, for å kunne motta brev fra oss. Dette gjør du via «Registrer avsender» funksjonen under "din oversikt" i e-Boks. 

Du kan få varsel på e-post om brev i postkassen, slik at du alltid er oppdatert på når det kommer ny post. Du kan selv slå på varsel i "Innstillinger" i din digitale postkonto. Vi anbefaler at du gjør det, dersom du ikke har gjort det allerede.

Du kan også skrive til oss via den digitale postkassen. Du finner oss ved å taste inn "Norsk pasientskadeerstatning" i mottakerfeltet, når du oppretter nytt brev (Du må ikke bruke saksbehandler sitt navn, da vil brevet gå til en privat postkasse). 

Vi ber deg om å sende oss brev og dokumenter i Word eller PDF-format.

Du som ikke har digital postkasse ennå
Vi oppfordrer alle til å opprette digital postkasse. Da kan du kommunisere med oss på en effektiv og trygg måte. Saksbehandlingen går også raskere, fordi vi slipper postgangen og å skanne dokumenter.

Hvis du ikke har digital postkasse, vil brevet bli sendt i en hvit konvolutt uten NPEs logo gjennom vanlig postgang, men det står i konvoluttvinduet at NPE er avsender.

Hvorfor vil vi sende post digitalt?
E-post regnes ikke som en tilstrekkelig sikker kanal for å sende informasjon i pasientskadesaker.

Når du bruker Digipost eller Eboks, verifiserer du din identitet gjennom BankID eller Buypass, noe som tilfredsstiller sikkerhetskravene til digital post.

Profesjonelle aktører kan ikke motta post fra oss i digital postkasse
Vi har dessverre begrensninger i vårt saksbehandlingssystem. Profesjonelle aktører, som advokater, Pasient-og brukerombud, Norsk pasientforening og behandlingssteder, kan per i dag ikke motta post fra oss i digital postkasse. De vil motta fysisk post via utskriftstjenesten.

Generelle henvendelser på digital post
Hvis du ikke har en sak hos oss, kan du likevel sende en generell henvendelse på digital post. Husk i så fall å oppgi en e-postadresse eller telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg tilbake med svar.