Servicesenter

Skriv ut Nynorsk | English | 5. juli 2019

Telefon servicesenteret: 22 99 45 00

Åpningstid for telefonhenvendelser

08.00 - 15.00 mandag - fredag (15. mai - 14. september)

08.00 - 15.45 mandag - fredag (15. september - 14. mai)

Privat helsepersonell: 22 99 37 70