Pasientsikkerhet

En viktig oppgave for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenestene.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 8. desember 2017

Del artikkel på startsiden

7c85c4aaf1d24eb49aaf1cc8cb54e74c.aspx

Abstract

Her finner du abstracts, som har blitt presentert på faglige seminarer og møter.

fb7d7b0e516b420d99f7ab86589b59cf.aspx

Artikler

Her finner du vår artikkelsamling innen temaet pasientsikkerhet.

519fd79f3e2b4aa6bfacf476006e23d9.aspx

Studentoppgaver

Her har vi samlet oppgaver og artikler fra studenter.