Artikler

Her finner du vår artikkelsamling innen temaet pasientsikkerhet.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 21. november 2017

Del artikkel på startsiden

Publiserte vitenskapelige artikler

Her finner du en oversikt over publiserte vitenskapelige artikler innen pasientsikkerhet.

Pasientsikkerhetsarbeidet må bygge på kunnskap

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) innvilger årlig erstatning til cirka 1 500 pasienter og pårørende. Siden erstatningsordningen ble etablert som en prøveordning i 1988, har cirka 25 000 pasienter og pårørende blitt tilkjent erstatning, skriver Ida Rashida Khan Bukholm, fagsjef pasientsikkerhet hos NPE.

Artikkel om legemiddelsaker i NPE

Artikkel basert på en studie utført ved NTNU med utgangspunkt i 1000 anonymiserte resymeer av legemiddelsaker avgjort av Norsk pasientskadeerstatning i perioden 2003 til 2009.

Refleksjoner fra ortopeder i NPE

Av alle sakene NPE mottar, gjelder 31 prosent ortopedi. Rådgivende ortopeder Gunnar Follerås og Anders Walløe har gjennomgått NPEs ortopedisaker, og reflekterer i denne artikkelen over hvorfor det er langt flere saker innen ortopedi sammenliknet med andre medisinske områder i NPE.

Meldesystemer: sammenlikning av NPE-saker og saker meldt til sykehusene

Det er viktig for NPE å finne ut hvor ofte pasientskader som har resultert i medhold, har blitt registrert i sykehusenes egne meldesystemer for avvik. Her kan du lese mer om kartlegginger som har blitt gjort på dette området.

Ortopedi: forebygge og redusere skader

I det regionale prosjektet "Trygg ortopedi" i Helse Vest, blir det gjort en gjennomgang av utvalgte data fra over 5000 NPE-saker på landsbasis. Hensikten er å utvikle skadeforebyggende tiltak innenfor ortopedisk kirurgi.

Gastrokirurgi: gjennomgang av medholdssaker

Doktorgradsprosjekt som analyserer 400 medhold innenfor gastroenterologisk kirurgi fra hele landet. Målet med prosjektet er å utvikle skadeforebyggende tiltak i Helse Vest på bakgrunn av opplysninger om pasientskadene.

1244733784854866ae9c339f52d46438.aspx

Gynekologi: hva kan vi lære?

Doktorgradsprosjekt som gjør en systematisk gjennomgang av over 300 erstatningssaker som gjelder gynekologi og gynekologisk kreft. Målet er å lære av skadene som har skjedd for å kunne forebygge skader og forbedre behandlingen.

b695632c2ce342998153abb1d3f7238e.aspx

Fødselsskade: gjennomgang av medholdssaker

Doktorgradsprosjekt hvor det ble gjort en gjennomgang av over 800 fødselssaker med skade på mor eller barn. Formålet var å kartlegge årsaken til sviktende fødselshjelp for å redusere forekomsten av slike skader i framtiden.