Artikkel om legemiddelsaker i NPE

Artikkel basert på en studie utført ved NTNU med utgangspunkt i 1000 anonymiserte resymeer av legemiddelsaker avgjort av Norsk pasientskadeerstatning i perioden 2003 til 2009.

Skriv ut Del 20. september 2016

Del artikkel på startsiden

(Artikkelen er tidligere publisert i Tidsskrift for den norske legeforeningen.)

Formålet med studien var å se nærmere på hvilke legemidler og bivirkningsskader som resulterer i erstatningskrav, og hvordan kravene blir vurdert. Forfattere: Mari Baardseth, Ellen Lynghei, Sølvi Flåte, Olav Spigset og Lars Slørdal.

Artikkelen finner du her, eller i lenkeboksen på denne siden.