Fødselsskade: gjennomgang av medholdssaker

Doktorgradsprosjekt hvor det ble gjort en gjennomgang av over 800 fødselssaker med skade på mor eller barn. Formålet var å kartlegge årsaken til sviktende fødselshjelp for å redusere forekomsten av slike skader i framtiden.

Skriv ut Del 20. september 2016

Del artikkel på startsiden

Doktorgradsprosjektet er gjennomført av stipendiat Stine Andreasen med professorene Pål Øian og Bjørn Backe som veiledere.

1. A nationwide descriptive study of obstetric claims for compensation in Norway er en gjennomgang av 871 fødselssaker med skade på mor eller barn hvorav 278 var tilkjent erstatning. Studien viser at surstoffmangel (asfyksi) var den vanligste skaden hos barn, mens perinealrift (analsfinkter)  og infeksjon var vanligste skader hos mor. Menneskelig svikt hos fødselslege eller jordmor viste seg å være en viktig årsak til skadene.

2. Claims for compensation after alleged birth asphyxia: a nationwide study covering 15 years er en studie basert på 161 saker der NPE har tilkjent erstatning. Resultatet viser at 54 nyfødte døde og 107 fikk alvorlig hjerneskade etter surstoffmangel (asfyksi) under fødselen. Utilstrekkelig overvåking av fosteret og manglende klinisk kunnskap og ferdigheter, er de vanligste årsakene til surstoffmangel.

3. The consistency of experts' evaluation of obstetric claims for compensation har utgangspunkt i at de 15 mest brukte medisinske sakkyndige ble bedt om å vurdere tolv fødselsskadesaker. Analyse av resultatet viste middels grad av enighet i sakkyndiges vurdering av om det var svikt i helsehjelp og om det var sammenheng mellom skaden og fødselshjelpen. Dette er de to viktigste spørsmålene som må besvares for å vurdere rett til erstatning i fødselssaker.

4. Klikk på lenka Claims for compensation after alleged birth injury in Norway i boksen til høyre for å komme til selve doktorgradsavhandlingen.