Ortopedi: forebygge og redusere skader

I det regionale prosjektet "Trygg ortopedi" i Helse Vest, blir det gjort en gjennomgang av utvalgte data fra over 5000 NPE-saker på landsbasis. Hensikten er å utvikle skadeforebyggende tiltak innenfor ortopedisk kirurgi.

Skriv ut Del 20. september 2016

Del artikkel på startsiden

Prosjektet er en del av Helse Vest sitt "Program for pasienttryggleik". Det overordnede målet er å trekke ut læring fra erstatningssakene for å utvikle og implementere risikoreduserende tiltak. Arbeidet ble startet i 2014, og pågår fortsatt.

Ortoped og overlege Hege Framnes er prosjektmedarbeider. Ove Furnes er prosjektleder. Per Otto Svendsby er prosjektkoordinator.