Meldesystemer: sammenlikning av NPE-saker og saker meldt til sykehusene

Det er viktig for NPE å finne ut hvor ofte pasientskader som har resultert i medhold, har blitt registrert i sykehusenes egne meldesystemer for avvik. Her kan du lese mer om kartlegginger som har blitt gjort på dette området.

Skriv ut Del 20. september 2016

Del artikkel på startsiden

Løpende prosjekt: Sammenlikning av saker meldt til NPE og sykehusenes egne meldesystemer
Arbeidet med pasientsikkerhet må gjøres lokalt. Gjennom erstatningssakene vi har behandlet, ønsker vi å vise helsetjenesten hva pasientene selv opplever som et problem eller en skade.

Vi er godt i gang med en kartlegging av hvor ofte medholdssaker i NPE har blitt registrert lokalt på sykehusene. Dette er et samarbeid med flere sykehus fra de regionale helseforetakene. Hensikten er å fokusere på sentrale områder innenfor pasientsikkerhet, slik at det lokale forbedringsarbeidet retter seg mot de utfordringene som er viktige sett fra pasientens ståsted.

Avsluttet prosjekt: Hovedoppgave og artikkel ved NTNU basert på medhold i NPE ved St. Olavs Hospital
Et avsluttet hovedoppgaveprosjekt ved NTNU og St. Olavs Hospital undersøkte i hvilken grad pasientskader som hadde fått medhold i NPE, var registrert som avvik i St. Olavs Hospital sitt eget meldesystem. Medisinstudent Susanne Skjervold Smeby og veileder Gudmund Marhaug utførte prosjektet.

Sammenstillingen viste at 20 prosent av de totalt 167 medholdssakene som var inkludert hadde blitt rapportert inn i sykehusets meldesystem. En av konklusjonene er at underraportering er et problem på tross av at helsepersonell er forpliktet til å melde uønskede hendelser. Hovedfagsprosjektet resulterte også i artikkelen "Documentation and disclosure of adverse events that led to compensated patient injury in a Norwegian university hospital" publisert i International Journal for Quality in Health Care, som du kan lese via boksen til høyre.