Studentoppgaver

Her har vi samlet oppgaver og artikler fra studenter.

Skriv ut Del 30. oktober 2018

Del artikkel på startsiden

Master- og hovedoppgaver

Årsaker, konsekvenser og forebygging av uønskede hendelser ved MR, CT og konvensjonelle røntgenundersøkelser
Masteroppgave av Åshild Margrethe Bose. NMBU 2018.

Forsinket diagnostikk av hudkreft - Årsaker, konsekvenser og forbedringspotensialer
Masteroppgave av Sofia Sand. NMBU 2017.

Forsinket diagnostikk av kreftsykdom hos eldre
Masteroppgave av Marte Andersen. NMBU 2017.

Documentation and disclosure of adverse events that lead to patient injury
Hovedoppgave av Susanne Skjervold Smeby. NTNU, desember 2014.

Andre studentoppgaver

Manglende dokumentasjon som viktig faktor for medhold hos Norsk Pasientskadeerstatning
Studentoppgave av Solveig Styve. Universitetet i Oslo , oktober 2016. 

Pasientsikkerhet og smittevern - "Plan for kvalitet og pasientsikkerhet ved sykehus A"
Semesteroppgave av Unni Trondsen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, desember 2015.

Pasientsikkerhet og smittevern - "Et pasientsikkert sykehus A"
Semesteroppgave av Maren Kristine Pettersen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, desember 2015.

Pasientsikkerhet og smittevern
Semesteroppgave av Lise Knatterud Wold. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, desember 2015