Statistikk

Fra statistikkdatabasen vår, med mer enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagt statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 8. desember 2017

Del artikkel på startsiden

19c7adf86ab74027ba86e64e55a3618e.aspx

Statistikk

Her finner du nøkkeltall i pasientskadesakene: mottatte saker og vedtak/utbetalinger fordelt på behandlingssted og medisinske områder.

Statistikkportal for helsepersonell

Som et tilbud til de som jobber i helsetjenesten har vi laget en statistikkportal for pasientskadesaker. Her finner du oppdaterte tall for ditt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak, og nøkkeltall for hele landet.

6a05aef2b82a42468738caa354d591b2.aspx

Rapport for regionale helseforetak

Rapporten viser statistikk for regionale helseforetak. Tallene er presentert per helseregion og fordelt på de aktuelle helseforetakene.

6b9f5f8c10aa43aab093dfc45f5d6360.aspx

Rapport for privat helsetjeneste

Årlig gir vi ut en rapport med statistikk for privat helsetjeneste. I denne rapporten ser vi på pasientskadesaker fra denne sektoren og går nærmere inn på nøkkeltallene.

d2411a21b1f948b6b241d3b511f5b121.aspx

Temaartikler og faktaark

Her finner du temaartikler og faktaark om pasientskader innen utvalgte medisinske temaer. Vi har gått gjennom erstatningssaker som er ferdig behandlet i NPE, og utarbeidet statistikk og eksempler som viser de mest typiske skadene og hva som har gå...

d2ee01b17ca74a2ab22c5a8e1547b390.aspx

Kort om...

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

f984c7a94900421ba7668f96f0806cb6.aspx

Kontakt statistikkavdelingen

Ønsker du annen type statistikk enn den vi har lagt ut, eller har spørsmål til statistikken som er publisert, hjelper vi deg gjerne.