Rapport for privat helsetjeneste

Her finner du rapporter med statistikk for privat helsetjeneste til og med 2017. I disse rapporten ser vi på pasientskadesaker fra denne sektoren og går nærmere inn på nøkkeltallene.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. september 2019

Gjennom denne rapporten ønsker vi å gi et bilde av hvilken type saker vi mottar og behandler, og hvorfor vi har konkludert med medhold i 38 prosent av erstatningskravene. Vi har tatt med anonymiserte eksempler for å gi et bedre bilde av sakene vi behandler og hvordan vi vurderer dem.

Vi håper at rapporten gir inspirasjon til forbedringsarbeidet i den private helsetjenesten. 

Les rapporten for 2009-2017 her (pdf)

Tidligere rapporter:

Rapporten for 2009-2016 (pdf)
Rapporten for 2009-2015
(pdf)
Rapporten for 2009-2014 (pdf)
Rapporten for 2009-2013 (pdf)
Rapporten for 2009-2012 (pdf)