Temaartikler og faktaark

Her finner du temaartikler og faktaark om pasientskader innen utvalgte medisinske temaer. Vi har gått gjennom erstatningssaker som er ferdig behandlet i NPE, og utarbeidet statistikk og eksempler som viser de mest typiske skadene og hva som har gått galt.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Ti år med privat helsetjeneste - tannbehandling

Fra 2009 fikk NPE ansvaret for å behandle erstatningskrav fra privat helsetjeneste. I løpet av årene 2009-2018 har NPE mottatt totalt 5518 saker innen privat helsetjeneste, og det er saker knyttet til tannbehandling som utgjør den største andelen av saker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fastlegeordningen – hvor svikter det?

Gjennomgang av vedtak i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fra 2012 til 2016, viser at svikt i diagnostikk er den hyppigste årsaken til medhold, og at det først og fremst er kreftsykdommer som er forsinket diagnostisert.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skader etter feil liggestilling ved operasjon

Kroniske smerter og uførhet kan bli resultatet av at pasienten er feil leiret, det vil si, blir liggende i en uheldig stilling på operasjonsbordet.

Lite bilde for søkeresultattreff

Gjenglemt utstyr under operasjon

NPE har i perioden 2006 til 2015 behandlet 121 saker som handler om utstyr som er gjenglemt i pasienten under operasjon. Av disse har 84 pasienter fått medhold og 37 avslag.