Brystkreft

Norsk pasientskadeerstatning (NPE ) har utbetalt 139 millioner kroner i erstatning til brystkreftrammede fra 2001 til 2013. De fleste av disse pasientene har opplevd at symptomer på brystkreft ikke ble fulgt opp på riktig måte.

Skriv ut Nynorsk | English | 20. september 2016

I perioden har NPE behandlet 604 saker som gjelder diagnostikk og behandling av brystkreft. 

På grunn av forsinket diagnose måtte flere av pasientene gjennomgå mer behandling enn det som hadde vært nødvendig hvis diagnosen hadde blitt stilt i rett tid. Dette førte i mange
tilfeller til flere og mer alvorlige ettervirkninger av kreftbehandlingen, blant annet stråleskader og lymfødem.