Skadar etter feil liggjestilling ved operasjon

Kroniske smerter og uføre kan bli resultatet av at pasienten er feil leira, det vil seie blir liggjande i ei uheldig stilling på operasjonsbordet.

Skriv ut Nynorsk | English | 1. oktober 2019

Skadar etter feil liggjestilling ved operasjon

Det spesielle ved leiringsskadar er at ein frisk del av kroppen har blitt skadd under inngrepet.

Les meir om desse sakene i faktaarket vårt. Der finn du mellom anna kva skadar pasientane har fått og type operasjon, i tillegg til anonymiserte eksempel på pasientar som har fått medhald.