Tannlegesaker

I løpet av femårsperioden 2009-2013, har NPE fattet vedtak i 683 tannlegesaker innen privat helsetjeneste.

Skriv ut Nynorsk | English | 20. september 2016

42 prosent av pasientene har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt 26 millioner kroner i erstatning.

Les mer om hvilke skader som har oppstått og årsak til at NPE har gitt medhold i faktaarket.