Gjenglemt utstyr under operasjon

NPE har i perioden 2006 til 2015 behandlet 121 saker som handler om utstyr som er gjenglemt i pasienten under operasjon. Av disse har 84 pasienter fått medhold og 37 avslag.

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2020

Disse sakene representerer en type svikt i behandlingen som skal være lett å unngå gjennom å følge rutinene på operasjonssalen.

- Det at utstyr fra operasjonen glemmes igjen i pasienten skal rett og slett ikke skje og disse skadene kunne vært unngått. Heldigvis er det relativt få saker det dreier seg om sett i forhold til alle sakene vi behandler. Det betyr sannsynligvis at i det store og hele følges rutinene rundt dette på sykehusene, men eksemplene viser også at det er rom for forbedringer, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. 

Hvorfor får noen avslag? 
For å ha rett til erstatning, er det noen krav som må oppfylles. Det må det ha oppstått en skade som skyldes svikt i behandlingen, og skaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap for pasienten (Les om mer om hva som skal til for å få pasientskadeerstatning her).
Årsaken til at noen får avslag i slike saker, er stort sett at gjenglemt utstyr ikke har ført til en skade, eller at det ikke er et økonomisk tap. I noen få saker mener pasienten at utstyr er gjenglemt, men at det ikke er holdepunkter for at det er tilfelle.