Kontakt statistikkavdelingen

Ønsker du annen type statistikk enn den vi har lagt ut, eller har spørsmål til statistikken som er publisert, hjelper vi deg gjerne.

Skriv ut Nynorsk | English | 20. mai 2020

Trenger du statistikk på pasientskader til foredrag, artikler eller liknende? I så fall kan du ha nytte av statistikk fra NPEs database.

Henvendelse om statistikk: send en e-post til statistikk@npe.no, så hjelper vi deg så fort vi kan.

  Seniorrådgiver Mette Willumstad Thomsen

telefon 22 99 45 13
  Seniorrådgiver Sølvi Flåte

telefon 22 99 45 14