Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av hjertesykdom

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 274 saker som omhandler diagnostisering av hjertesykdom? 98 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt 63 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - håndleddsbrudd

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 270 saker som omhandler håndleddsbrudd? 71 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt 11 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - skade på mor under graviditet eller fødsel

Visste du at NPE har behandlet 313 erstatningskrav som omhandler skade på mor under graviditet eller fødsel? 46 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er utbetalt 16,5 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - behandlet på feil sted på kroppen

Visste du at NPE har gitt medhold til 52 erstatningssøkere de siste sju årene fordi de ble behandlet på feil sted på kroppen? Det er utbetalt i alt 21 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandlet 224 prostatakreftsaker de siste fem årene? 81 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt 54 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - brystkreft

Visste du at NPE har gitt medhold i 77 saker som gjelder forsinket eller feil diagnose av brystkreft de siste fem årene? Vi har utbetalt i alt 73 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - leiringsskade

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 85 saker som omhandler skade etter feil liggestilling under operasjon? Dette er også kalt leiringsskader. 62 av erstatningssøkerne har fått medhold i kravet, og de har totalt fått utbetalt 26 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - brystplastikk i privat helsetjeneste

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 64 saker som gjelder brystplastikk utført i privat helsetjeneste? Elleve erstatningssøkere har fått medhold. Det er utbetalt til sammen 1,5 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - operasjoner av kneskader

Visste du at NPE de siste fem årene har fattet 295 vedtak som omhandler operasjoner av kneskader? 124 erstatningssøkere (42 prosent) har fått medhold, og så langt er det utbetalt 34 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - føflekkreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 38 av 71 saker som gjelder diagnostisering av føflekkreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - rutinesvikt

Visste du at NPE har gitt medhold i 91 saker de siste sju årene som gjelder forsinket diagnose som følge av rutinesvikt?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - hofteprotese

Visste du at NPE har behandlet 785 saker de siste fem årene som gjelder operasjon med innsetting av hofteprotese?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - gjenglemt utstyr

Visste du at 37 erstatningssøkere de siste fem årene har fått utbetalt 4,2 millioner kroner i erstatning på grunn av gjenglemt utstyr i kroppen i forbindelse med kirurgiske inngrep eller andre prosedyrer?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i halvparten av 243 erstatningssaker som gjelder forsinket diagnostikk av lungekreft?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - skjev stortå

Visste du at NPE har behandlet 164 saker som omhandler operasjon på grunn av Hallux valgus, altså skjev stortå,  de siste fem årene?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av ADHD

Visste du at NPE har behandlet 165 saker som gjelder diagnostisering av ADHD de siste ti årene? I alt 23 erstatningssøkere har fått medhold, og det er hittil utbetalt tolv millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 237 tykktarmskreftsaker?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 149 diabetessaker de siste ti årene? Svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes står for halvparten av i alt 49 medholdssaker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandlet 322 kneprotesesaker de siste fem årene? I disse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millioner kroner i erstatning etter feil eller manglende antibiotikabehandling?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i diagnostikk.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - øyelaser

Visste du at NPE har gitt medhold i 27 av 105 erstatningssaker etter øyelaser i privat helsetjeneste? Hittil er det utbetalt seks millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE har behandlet 121 fedmekirurgisaker de siste fem årene?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - blodfortynnende medikamenter

Visste du at NPE har utbetalt 76 millioner kroner i erstatning de siste ti årene på grunn av feilmedisinering med blodfortynnende medikamenter? Utbetalingene er fordelt på 113 medholdssaker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - ryggkirurgi

Visste du at NPE har behandlet 615 ryggkirurgi-saker de siste fem årene? De to vanligste årsakene til ryggkirurgi er ryggprolaps eller trang ryggmargskanal. Disse to gruppene utgjør totalt 73 prosent.

1