/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_behandlet_feil_sted-242529901.jpg

Erstatningssaker - behandlet på feil sted på kroppen

Visste du at NPE har gitt medhold til 52 erstatningssøkere de siste sju årene fordi de ble behandlet på feil sted på kroppen? Det er utbetalt i alt 21 millioner kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_214083967b.jpg

Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandlet 224 prostatakreftsaker de siste fem årene? 81 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt 54 millioner kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2017_kort_om_brystkrefterstatning-214083967.jpg

Erstatningssaker - brystkreft

Visste du at NPE har gitt medhold i 77 saker som gjelder forsinket eller feil diagnose av brystkreft de siste fem årene? Vi har utbetalt i alt 73 millioner kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_leiringsskade-323860340.jpg

Erstatningssaker - leiringsskade

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 85 saker som omhandler skade etter feil liggestilling under operasjon? Dette er også kalt leiringsskader. 62 av erstatningssøkerne har fått medhold i kravet, og de har totalt fått utbetalt 26 millioner kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_brystplastikk_406586701.jpg

Erstatningssaker - brystplastikk i privat helsetjeneste

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 64 saker som gjelder brystplastikk utført i privat helsetjeneste? Elleve erstatningssøkere har fått medhold. Det er utbetalt til sammen 1,5 millioner kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_operasjon_kneskader-426677089.jpg

Erstatningssaker - operasjoner av kneskader

Visste du at NPE de siste fem årene har fattet 295 vedtak som omhandler operasjoner av kneskader? 124 erstatningssøkere (42 prosent) har fått medhold, og så langt er det utbetalt 34 millioner kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_foflekkreft_235673119.jpg

Erstatningssaker - føflekkreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 38 av 71 saker som gjelder diagnostisering av føflekkreft?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort-om-rutinesvikt_124661083.jpg

Erstatningssaker - rutinesvikt

Visste du at NPE har gitt medhold i 91 saker de siste sju årene som gjelder forsinket diagnose som følge av rutinesvikt?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_hofteprotese_67898515.jpg

Erstatningssaker - hofteprotese

Visste du at NPE har behandlet 785 saker de siste fem årene som gjelder operasjon med innsetting av hofteprotese?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_gjenglemt_utstyr.jpg

Erstatningssaker - gjenglemt utstyr

Visste du at 37 erstatningssøkere de siste fem årene har fått utbetalt 4,2 millioner kroner i erstatning på grunn av gjenglemt utstyr i kroppen i forbindelse med kirurgiske inngrep eller andre prosedyrer?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/kort-om-lungekreft_769240393.jpg

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i halvparten av 243 erstatningssaker som gjelder forsinket diagnostikk av lungekreft?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2018_shutterstock_50957563.jpg

Erstatningssaker - skjev stortå

Visste du at NPE har behandlet 164 saker som omhandler operasjon på grunn av Hallux valgus, altså skjev stortå,  de siste fem årene?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_109017986.jpg

Erstatningssaker - diagnostisering av ADHD

Visste du at NPE har behandlet 165 saker som gjelder diagnostisering av ADHD de siste ti årene? I alt 23 erstatningssøkere har fått medhold, og det er hittil utbetalt tolv millioner kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_413544430.jpg

Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 237 tykktarmskreftsaker?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_523719793.jpg

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 135 diabetessaker de siste ti årene? Halvparten av i alt 43 medholdssaker gjelder svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/kort_om_kneprotese_167978873.jpg

Erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandlet 322 kneprotesesaker de siste fem årene? I disse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/kort-om-antibiotikabehandling_556367773.jpg

Erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millioner kroner i erstatning etter feil eller manglende antibiotikabehandling?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2018_kort_om_hjerneslag.jpg

Erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i diagnostikk.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_77533807.jpg

Erstatningssaker - øyelaser

Visste du at NPE har gitt medhold i 27 av 105 erstatningssaker etter øyelaser i privat helsetjeneste? Hittil er det utbetalt seks millioner kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_534985855.jpg

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE har behandlet 121 fedmekirurgisaker de siste fem årene?

/globalassets/bildearkiv/grafisk/seksjonsbilder/eksempelsamling/shutterstock_520347337.jpg

Erstatningssaker - blodfortynnende medikamenter

Visste du at NPE har utbetalt 55 millioner kroner i erstatning de siste ti årene på grunn av feilmedisinering med blodfortynnende medikamenter? Utbetalingene er fordelt på 94 medholdssaker.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/shutterstock_85018162.jpg

Erstatningssaker - ryggkirurgi

Visste du at NPE har behandlet 524 ryggkirurgi-saker de siste fem årene? De to vanligste årsakene til inngrepene er ryggprolaps eller trang ryggmargskanal.