Kort om...

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 24. oktober 2017

Del artikkel på startsiden

Erstatningssaker - føflekkreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 38 av 71 saker som gjelder diagnostisering av føflekkreft?

Erstatningssaker - rutinesvikt

Visste du at NPE har gitt medhold i 91 saker de siste sju årene som gjelder forsinket diagnose som følge av rutinesvikt?

Erstatningssaker - hofteprotese

Visste du at NPE har behandlet 785 saker de siste fem årene som gjelder operasjon med innsetting av hofteprotese?

Erstatningssaker - gjenglemt utstyr

Visste du at 37 erstatningssøkere de siste fem årene har fått utbetalt 4,2 millioner kroner i erstatning på grunn av gjenglemt utstyr i kroppen i forbindelse med kirurgiske inngrep eller andre prosedyrer?

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i halvparten av 243 erstatningssaker som gjelder forsinket diagnostikk av lungekreft?

Erstatningssaker - skjev stortå

Visste du at NPE har behandlet 164 saker som omhandler operasjon på grunn av Hallux valgus, altså skjev stortå,  de siste fem årene?

Erstatningssaker - diagnostisering av ADHD

Visste du at NPE har behandlet 165 saker som gjelder diagnostisering av ADHD de siste ti årene? I alt 23 erstatningssøkere har fått medhold, og det er hittil utbetalt tolv millioner kroner i erstatning.

Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 237 tykktarmskreftsaker?

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 135 diabetessaker de siste ti årene? Halvparten av i alt 43 medholdssaker gjelder svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes.

Erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandlet 322 kneprotesesaker de siste fem årene? I disse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

Erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millioner kroner i erstatning etter feil eller manglende antibiotikabehandling?

Erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i diagnostikk.

Erstatningssaker - øyelaser

Visste du at NPE har gitt medhold i 27 av 105 erstatningssaker etter øyelaser i privat helsetjeneste? Hittil er det utbetalt seks millioner kroner i erstatning.

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE har behandlet 121 fedmekirurgisaker de siste fem årene?

Erstatningssaker - blodfortynnende medikamenter

Visste du at NPE har utbetalt 55 millioner kroner i erstatning de siste ti årene på grunn av feilmedisinering med blodfortynnende medikamenter? Utbetalingene er fordelt på 94 medholdssaker.

Erstatningssaker - ryggkirurgi

Visste du at NPE har behandlet 524 ryggkirurgi-saker de siste fem årene? De to vanligste årsakene til inngrepene er ryggprolaps eller trang ryggmargskanal.

Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandlet 236 prostatakreftsaker de siste fem årene? 97 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt nærmere 50 millioner kroner i erstatning.

Erstatningssaker - brystkreft

Visste du at forsinket eller feil diagnose av brystkreft er årsaken til at NPE har gitt medhold i 75 saker de siste fem årene? I alt har vi utbetalt 63 millioner kroner i erstatning.