Erstatningssaker - blodfortynnende medikamenter

Visste du at NPE har utbetalt 55 millioner kroner i erstatning de siste ti årene på grunn av feilmedisinering med blodfortynnende medikamenter? Utbetalingene er fordelt på 94 medholdssaker.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. august 2018

Feilmedisineringen gikk først og fremst ut på at

  • erstatningssøkerne ikke fikk blodfortynnende, eller fikk det for seint (50 %)
  • doseringen var for høy eller for lav (25 %)
  • medisinen ble gitt i for kort eller for lang tid (20 %)

De fleste sakene gjelder legemidlene Marevan, Klexane og Albyl-E. I 81 av de 94 medholdssakene var et sykehus ansvarlig for medisineringen, som regel i forbindelse med kirurgiske inngrep.

Konsekvenser av feilmedisinering

Feilmedisineringen førte til hjerneslag, hjerteinfarkt og blodpropp i lungene eller beina/armene, ofte med varige lammelser. I 13 av de 94 sakene fikk pårørende medhold for at erstatningssøkerne døde på grunn av feilmedisineringen.

Årsak til avslag

I alt 69 erstatningssøkere fikk avslag. De to årsakene til avslag er at

  • det ikke har skjedd en svikt i behandlingen, da medisineringen har vært i tråd med medisinsk praksis (60 %)
  • det ikke er sammenheng mellom medisineringen og plagene til erstatningssøkeren (40 %)