Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 135 diabetessaker de siste ti årene? Halvparten av i alt 43 medholdssaker gjelder svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes.

Skriv ut Nynorsk | English | 20. september 2018

De andre årsakene til medhold er svikt i diagnostikk, pleie og infeksjon. Så langt er det utbetalt 33 millioner kroner i de 43 medholdssakene.

Medhold

De 22 medholdssakene som er begrunnet med svikt i behandlingen dreier seg om mangelfull oppfølging av følgetilstander som diabetessår og øyekomplikasjoner. Diabetessår fikk utvikle seg til utbredt infeksjon og vevsdød, som resulterte i amputasjon av tå, fot eller legg. Mangelfull behandling av øyekomplikasjoner førte til nedsatt syn eller ytterligere forverring av synet. En fellesnevner for disse sakene er at erstatningssøkeren ikke ble henvist videre til spesialister for vurdering, eller direkte til operasjon.

Svikt i diagnostikk er årsaken til medhold i tolv saker. Flesteparten gjelder forsinket diagnose av diabetes på grunn av blodprøver som ble oversett, manglende oppfølging av høyt blodsukker, eller at andre symptomer eller risikofaktorer ikke ble fulgt opp.

Avslag

NPE har begrunnet halvparten av de totalt 92 avslagene med at det ikke har skjedd en svikt i behandlingen eller diagnostikken, da denne har vært i tråd med medisinsk praksis.

I den andre halvparten er begrunnelsen at det ikke er sannsynlig sammenheng mellom behandlingen og erstatningssøkeren sine plager. Disse skyldes selve diabetessykdommen.