Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE har behandlet 121 fedmekirurgisaker de siste fem årene?

Skriv ut Nynorsk | English | 28. august 2018

35 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt tolv millioner kroner i erstatning. Nesten alle medholdssakene er begrunnet med svikt i behandlingen.

Årsaker til svikt

Det er tre hovedårsaker til svikt i behandlingen

  • at det ikke var grunnlag for å utføre slankeoperasjonen pga. for lav BMI (body mass index)
  • at operasjonen ikke ble riktig utført
  • at det var mangelfull oppfølging i etterkant av inngrepet

Følgene for pasientene har vært problemer med næringsopptak, kvalme, diaré, skade på tarm, milt eller magesekk, psykiske plager og i verste fall dødsfall.

86 avslag

Det er to årsaker til at 86 erstatningssøkere har fått avslag. Nesten 90 prosent er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen som har vært utført, og at plagene i form av for eksempel kvalme, ernæringsproblemer, smerter og tarmslyng er innenfor hva som må aksepteres.

I de siste ti prosent av avslagene er konklusjonen at det ikke er sammenheng mellom inngrepet og erstatningssøkers plager.