Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE har behandlet 121 fedmekirurgisaker de siste fem årene?

Eksempelsaker fedmekirurgi

Skriv ut Del 22. februar 2018

Nynorsk versjon

Del artikkel på startsiden

35 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt tolv millioner kroner i erstatning. Nesten alle medholdssakene er begrunnet med svikt i behandlingen.

Årsaker til svikt

Det er tre hovedårsaker til svikt i behandlingen

  • at det ikke var grunnlag for å utføre slankeoperasjonen pga. for lav BMI (body mass index)
  • at operasjonen ikke ble riktig utført
  • at det var mangelfull oppfølging i etterkant av inngrepet

Følgene for pasientene har vært problemer med næringsopptak, kvalme, diaré, skade på tarm, milt eller magesekk, psykiske plager og i verste fall dødsfall.

86 avslag

Det er to årsaker til at 86 erstatningssøkere har fått avslag. Nesten 90 prosent er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen som har vært utført, og at plagene i form av for eksempel kvalme, ernæringsproblemer, smerter og tarmslyng er innenfor hva som må aksepteres.

I de siste ti prosent av avslagene er konklusjonen at det ikke er sammenheng mellom inngrepet og erstatningssøkers plager.