Erstatningssaker - ryggkirurgi

Visste du at NPE har behandlet 524 ryggkirurgi-saker de siste fem årene? De to vanligste årsakene til inngrepene er ryggprolaps eller trang ryggmargskanal.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. august 2018

152 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt 97 millioner kroner i erstatning. De aller fleste - 80 prosent - fikk medhold på grunn av svikt i behandlingen. De øvrige som følge av infeksjon.

Årsaker til svikt

Det er fire hovedårsaker til svikt i behandlingen; at pasienten skulle vært operert tidligere, at det er brukt feil behandlingsteknikk/metode, at operasjonen ble utført i feil ryggnivå eller at skruer har blitt plassert feil. Typiske følger av feilbehandling eller infeksjon er lammelser, gangvansker, vannlatingsproblemer og smerter.

Bakgrunn for avslag

Det er to årsaker til at 372 erstatningssøkere har fått avslag. I halvparten av avslagssakene er det konkludert med at det ikke har vært svikt i behandlingen som har vært utført, og at plagene i form av for eksempel økte smerter og nedsatt gangfunksjon er innenfor hva som må aksepteres. Den andre halvparten er begrunnet med at det ikke er sammenheng mellom behandlingen og erstatningssøkers plager, men at disse skyldes selve grunnlidelsen.