Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 237 tykktarmskreftsaker?

Skriv ut Nynorsk | English | 19. oktober 2018

103 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt nesten 50 millioner kroner i erstatning i disse sakene.

Medhold

To av tre har fått medhold som følge av svikt i diagnostikk. De aller fleste av disse er begrunnet med at funn og symptomer som for eksempel blod i avføringen, magesmerter, anemi og fordøyelsesplager ikke har vært fulgt opp med videre utredning. De øvrige medholdssakene er begrunnet med svikt i behandlingen. Hovedårsaken til denne konklusjonen er kirurgien eller strålebehandlingen ikke er utført i tråd med god praksis.

Det er registrert dødsfall/forkortet levetid eller prognosetap i halvparten av medholdssakene. Mer omfattende behandling og større skadeomfang er vanlige følger i de øvrige medholdssakene.

Avslag

Det er tre hovedårsaker til at 135 erstatningssøkere har fått avslag. Begrunnelsene er at det ikke har vært svikt i behandlingen, at det ikke har vært svikt i diagnostiseringen eller at det ikke er årsakssammenheng mellom behandlingen/diagnostiseringen og den anførte skaden.