Rapport for regionale helseforetak

NPEs rapport inneholder blant annet statistikk over mottatte saker, utbetalinger, medhold og avslag. 

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2020

Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2013-2017. Tallene er presentert per helseregion og fordelt på de aktuelle helseforetakene. Statistikkene er valgt på bakgrunn av hva vi hyppigst får henvendelser om fra helseforetakene:

• Antall mottatte saker
• Medhold/avslag
• Årsak til medhold
• Medisinsk område
• Utbetalinger

Last ned rapport for 2017 (pdf)