Rapport for regionale helseforetak

NPEs rapport inneholder blant annet statistikk over mottatte saker, utbetalinger, medhold og avslag. 

Skriv ut Nynorsk | English | 22. juni 2018

Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2013-2017. Tallene er presentert per helseregion og fordelt på de aktuelle helseforetakene. Statistikkene er valgt på bakgrunn av hva vi hyppigst får henvendelser om fra helseforetakene:

• Antall mottatte saker
• Medhold/avslag
• Årsak til medhold
• Medisinsk område
• Utbetalinger

Last ned rapport for 2017 (pdf)

Tidligere rapporter:
Rapport for regionale helseforetak 2016 (pdf)
Rapport for regionale helseforetak 2015 (pdf)
Rapport for regionale helseforetak 2014 (pdf)
Rapport for regionale helseforetak 2013 (pdf)
Rapport for regionale helseforetak 2012 (pdf)