Rapport for regionale helseforetak

NPEs rapport inneholder blant annet statistikk over mottatte saker, utbetalinger, medhold og avslag. 

Skriv ut Del 22. juni 2018

Del artikkel på startsiden

Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2013-2017. Tallene er presentert per helseregion og fordelt på de aktuelle helseforetakene. Statistikkene er valgt på bakgrunn av hva vi hyppigst får henvendelser om fra helseforetakene:

• Antall mottatte saker
• Medhold/avslag
• Årsak til medhold
• Medisinsk område
• Utbetalinger

Last ned rapport for 2017 (pdf)

Tidligere rapporter:
Rapport for regionale helseforetak 2016 (pdf)
Rapport for regionale helseforetak 2015 (pdf)
Rapport for regionale helseforetak 2014 (pdf)
Rapport for regionale helseforetak 2013 (pdf)
Rapport for regionale helseforetak 2012 (pdf)