Vedtak - behandlingssted/type sak

Medhold/avslag fordelt på behandlingssted og type sak.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. januar 2019

     2017      2018  
  Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt
Helse Nord 107 248 355 123 251 374
Helse Midt-Norge 140 280 420 105 308 413
Helse Vest 153 358 511 154 397 551
Helse Sør-Øst 414 1120 1534 411 1 192 1 603
Primærhelsetjenesten 158 474 632 142 458 600
Privat helsetjeneste 160 256 416 223 268 491
Legemiddelforsikringen 3 44 47 3 42 45
 Annet* 85 257 342 74 251 325
Totalt 1 220 3 037 4 257 1 235 3 167 4 402

Annet*: I gruppa annet finner vi kjøp av private helsetjenester, offentlig tannhelsetjeneste, rehabiliteringssentre, fysioterapisentre, røntgeninstitutter, laboratoriesentre og Folkehelseinstituttet.