Mottatte saker - behandlingssted/type sak

Antall mottatte saker fordelt på behandlingssted og type sak.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. januar 2019

  2013 2014  2015 2016  2017  2018
Helse Nord 417 370 472 461 459 435
Helse Midt-Norge 448 475 567 507 521 517
Helse Vest 579 560 659 680 684 646
Helse Sør-Øst 1878 1864 2001 1933 2047 1968
Primærhelsetjenesten 764 781 834 836 798 779
Privat helsetjeneste 479 600 562 616 677 644
Legemiddelforsikringen 39 64 107 118 146 68
Annet* 460 496 439 383 463 310
Utenfor ordningen 1 7 30 6 27 42
Uavklart     68 87   268
Totalt 5 065 5 217 5 739 5 627 5822 5677

Annet*: I gruppa annet finner vi kjøp av private helsetjenester, offentlig tannhelsetjeneste, rehabiliteringssentre, fysioterapisentre, røntgeninstitutter, laboratoriesentre og Folkehelseinstituttet.