Utbetalinger - behandlingssted/type sak

Utbetalinger fordelt på behandlingssted og type sak.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. januar 2019

  2013  2014   2015 2016  2017  2018
Helse Nord 93 374 589 86 270 622 89 854 371 94 195 507 112 603 230 93 600 574
Helse Midt-Norge 73 318 955 79 287 024 91 551 077 112 367 898 88 919 092 67 277 279
Helse Vest 142 305 531 161 991 256 136 182 087 147 461 176 133 559 652 150 304 845
Helse Sør-Øst 395 833 444 424 604 972 372 492 266 394 642 341 380 786 670 422 933 664
Primærhelsetjenesten 116 838 651 160 528 662 107 361 314 124 350 952 132 482 021 155 259 460
Privat helsetjeneste 32 055 347 25 563 951 42 439 036 35 323 171 25 897 414 36 168 441
Legemiddelforsikringen 2 632 000 8 073 000 7 738 700 3 310 000 5 140 000 5 411 000
 Annet* 89 787 611 115 822 628 84 941 572 75 407 236 99 969 702 83 430 804
Totalt 946 146 128 1 062 142 115 932 560 423 987 058 281 979 357 781 1 014 386 067

Annet*: I gruppa annet finner vi kjøp av private helsetjenester, offentlig tannhelsetjeneste, rehabiliteringssentre, fysioterapisentre, røntgeninstitutter, laboratoriesentre og Folkehelseinstituttet.