Vedtak - medisinsk område

Medhold/avslag fordelt på medisinsk område.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. januar 2019

    2017      2018  
Medisinsk område Medhold Avslag Totalt Medhold Avslag Totalt
Anestesiologi 14 57 71 9 43 52
Blodsykdommer 11 13 4 8 12
Endokronologi og metabolske forstyrrelser 9 36 45 21 38 59
Fordøyelsessykdommer 14 56 70 29 50 79
Fysioterapi, kiropraktikk, rehabilitering 2 26 28   21 21
Føde - skade på barn 7 37 44 9 30 39
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 28 120 148 25 126 151
Gastroenterologisk kirurgi 60 133 193 50 139 189
Hjertekirurgi 8 32 40 9 40 49
Hjertesykdommer 30 101 131 32 89 121
Hudsykdommer 27 29 23 26
Immunologi 9 45 54 8 49 57
Infeksjonssykdommer og venerologi 27 51 78 33 39 72
Karsykdommer (inkludert kirurgi) 18 53 71 19 54 73
Lungesykdommer (inkludert kirurgi) 14 31 45 8 25 33
Maxillofacial og oral kirurgi 1 6 7 8 10
Nevrokirurgi 9 33 42 15 64 79
Nevrologi 39 132 171 62 183 245
Nyfødtmedisin 4 6 10 4 6
Nyresykdommer 2 15 17 6 15 21
Odontologi 155 201 356 210 210 420
Ortopedi 422 809 1231 343 966 1 309
Plastikkirurgi og kosmetisk behandling 14 45 59 10 55 65
Psykiatri/psykologi 46 215 261 31 214 245
Revmatologi 3 32 35 5 41 46
Svulster og kreftsykdommer 207 454 661 232 441 673
Transplantasjon   4 4   3 3
Urologi 11 44 55 8 32 40
Øre-nese-halssykdommer 8 66 74 11 48 59
Øyesykdommer 37 116 153 23 80 103
Annet/uavklart 18 43 61 16 29 45
Totalt 1 220 3 037 4 257 1 235 3 167 4 402