Årsak til svikt i behandling

Skriv ut Nynorsk | English | 13. januar 2020

2019_01h_aarsak_til_svikt_behandling.png

Årsak til svikt i behandling 2018 2019
Feil behandlingsteknikk/metode 270 233
Ufullstendig/ikke igangsatt behandling/undersøkelse 84 210
Ikke grunnlag for operasjon/behandling 80 101
Mangelfull/manglende/feil medisinering 67 71
Feil utstyr eller feilplassering av utstyr 40 73
Mangelfull sikring, overvåking, tilsyn 48 42
Burde vært operert/operert tidligere 44 42
Mangelfull journalføring 26 23
Mangelfull/manglende kontroll etter behandling 19 29
Annet/uavklart 10 49
Totalt 688 873