Årsak til svikt i behandling

Skriv ut Nynorsk | English | 5. august 2019

2019_01h_aarsak_til_svikt_behandling.png

Årsak til svikt i behandling 2018 1. halvår 2019
Feil behandlingsteknikk/metode 270 132
Ufullstendig/ikke igangsatt behandling/undersøkelse 84 120
Ikke grunnlag for operasjon/behandling 80 50
Mangelfull/manglende/feil medisinering 67 33
Feil utstyr eller feilplassering av utstyr 40 33
Mangelfull sikring, overvåking, tilsyn 48 22
Burde vært operert/operert tidligere 44 24
Mangelfull journalføring 26 13
Mangelfull/manglende kontroll etter behandling 19 13
Annet/uavklart 10 27
Totalt 688 467