Årsak til svikt i diagnostikk

Skriv ut Nynorsk | English | 13. januar 2020

2019_01h_aarsak_til_svikt_diagnostikk.png

Årsak til svikt i diagnostikk 2018  2019
Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 129 166
Feiltolking av prøvesvar/klinisk undersøkelse 105 103
Ikke rekvirert prøve/undersøkelse 92 64
Burde vært henvist/henvist tidligere 38 66
Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 42 17
Forlagt/oversett prøvesvar/henvisning 15 15
Annet/uavklart 11 20
Totalt 432 451