Årsak til svikt i diagnostikk

Skriv ut Nynorsk | English | 5. august 2019

2019_01h_aarsak_til_svikt_diagnostikk.png

Årsak til svikt i diagnostikk 2018 1. halvår 2019
Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 129 85
Feiltolking av prøvesvar/klinisk undersøkelse 105 44
Ikke rekvirert prøve/undersøkelse 92 35
Burde vært henvist/henvist tidligere 38 35
Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 42 11
Forlagt/oversett prøvesvar/henvisning 15 9
Annet/uavklart 11 5
Totalt 432 224