Erstatning - medisinsk område

Skriv ut Nynorsk | English | 5. august 2019

2019_01h_erstatning_medisinsk_område.png

Medisinsk område 2015 2016 2017 2018 1. halvår 2019 Total Andel
Ortopedi 209 246 234 246 100 1035 23 %
Svulster og kreft 176 184 174 213 129 876 20 %
Føde med skade på barn 83 70 82 62 32 329 7 %
Nevrologi 69 45 96 81 30 320 7 %
Gastrokirurgi 44 59 61 51 34 248 6 %
Immunologi 43 40 46 35 38 203 5 %
Hjertesykdommer 33 40 32 35 26 167 4 %
Psykiatri 30 24 41 30 20 145 3 %
Fødselshjelp/kvinnesykdommer 31 33 41 20 9 133 3 %
Infeksjonssykdommer 33 26 13 34 21 127 3 %
Karsykdommer 21 26 28 28 4 107 2 %
Endokrinologi/metabolsk 9 40 11 25 11 96 2 %
Nevrokirurgi 24 19 12 24 2 81 2 %
Odontologi 11 15 13 16 12 67 2 %
Øyesykdommer 14 16 8 16 4 59 1 %
Fordøyelsessykdommer 22 7 5 15 10 58 1 %
Urologi 6 15 13 13 7 55 1 %
Nyfødtmedisin 23 12 3 15 2 54 1 %
Anestesiologi 8 11 7 14 1 41 1 %
Annet 43 60 60 42 16 220 5 %
Totalt 933 987 979 1014 508 4421 100 

Tallene viser erstatning i millioner kroner.