Erstatning - type sak

Skriv ut Nynorsk | English | 5. august 2019

2019_01h_erstatning_type_sak.png

Type behandlingssted 2015 2016 2017 2018 1. halvår 2019
Helse Nord RHF 90 94 113 94 49
Helse Midt-Norge RHF 91 112 89 67 40
Helse Vest RHF 138 147 134 150 84
Helse Sør-Øst RHF 370 395 382 423 176
Primærhelsetjenesten 106 125 132 154 61
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 36 29 55 40 24
Offentlig tannhelsetjeneste 2 4 1 1 1
Privat helsetjeneste 43 35 27 44 33
Legemiddelsaker 8 3 5 5 1
Annet* 49 43 41 36 39
Totalt 933 987 979 1014 508

Tallene viser erstatning i millioner kroner.