Erstatning - type sak

Skriv ut Nynorsk | English | 13. januar 2020

2019_01h_erstatning_type_sak.png

Type behandlingssted 2015 2016 2017 2018  2019
Helse Nord RHF 90 94 113 94 125
Helse Midt-Norge RHF 91 112 89 67 101
Helse Vest RHF 138 147 134 150 172
Helse Sør-Øst RHF 370 395 382 423 371
Primærhelsetjenesten 106 125 132 154 134
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 36 29 55 40 51
Offentlig tannhelsetjeneste 2 4 1 1 2
Privat helsetjeneste 43 35 27 44 56
Legemiddelsaker 8 3 5 5 2
Annet* 49 43 41 36 60
Totalt 933 987 979 1014 1074

Tallene viser erstatning i millioner kroner.