Mottatt - medisinsk område

Skriv ut Nynorsk | English | 7. september 2020

Medisinsk område 2016 2017 2018 2019 1. halvår 2020 Totalt Andel
Ortopedi 1592 1507 1490 1513 739 6841 27 %
Svulster og kreft 747 850 745 676 316 3334 13 %
Ondontologi 527 609 567 607 280 2590 10 %
Psykiatri 356 377 405 392 85 1615 6 %
Nevrologi 242 260 284 287 106 1179 5 %
Gastrokirurgi 247 241 274 235 131 1128 4 %
Fødselshjelp/kvinnesyk. 210 200 219 214 111 954 4 %
Hjertesykdommer 207 197 194 160 87 845 3 %
Øyesykdommer 167 163 137 161 66 694 3 %
Infeksjonssykdommer 117 102 121 97 42 479 2 %
Plastikkirurgi/kosmetisk 109 98 111 96 37 451 2 %
Karsykdommer 102 96 73 98 55 424 2 %
ØNH-sykdommer 100 82 105 80 34 401 2 %
Immunologi 114 80 64 58 44 360 1 %
Fordøyelsessykdommer 79 108 59 73 12 331 1 %
Urologi 87 71 59 77 25 319 1 %
Nevrokirurgi 68 67 65 74 30 304 1 %
Endokrinologi/metabolsk 83 61 77 67 16 304 1 %
Føde med skade på barn 48 53 71 62 39 273 1 %
Anestesiologi 71 70 51 53 8 253 1 %
Annet 340 313 328 324 136 1441 6 %
Uavklart 12 212 177 292 463 1156 4 %
Totalt 5625 5817 5676 5696 2862  25 676 100