Mottatt - type sak

Skriv ut Nynorsk | English | 7. september 2020

2019_mottatt_type_sak.png

Type behandlingssted 2016 2017 2018  2019 1. halvår 2020
Helse Nord RHF 461 466 439 423 217
Helse Midt-Norge RHF 509 529 517 464 245
Helse Vest RHF 680 689 648 691 307
Helse Sør-Øst RHF 1935 2051 1966 1994 1019
Primærhelsetjenesten 835 789 862 796 366
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 240 220 189 190 86
Offentlig tannhelsetjeneste 78 86 88 72 28
Privat helsetjeneste 637 708 683 754 350
Legemiddelsaker 124 146 123 91 10
Annet 77 57 64 51 43
Utenfor ordningen 5 27 40 15 7
Uavklart 44 49 57 155 184
Totalt 5625 5817 5676 5696 2862

Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet.