Mottatt - type sak

Skriv ut Nynorsk | English | 5. august 2019

2019_01h_mottatt_type_sak.png

Type behandlingssted 2015 2016 2017 2018 1. halvår 2019
Helse Nord RHF 472 461 466 439 204
Helse Midt-Norge RHF 567 509 529 517 216
Helse Vest RHF 657 680 689 648 372
Helse Sør-Øst RHF 1999 1935 2051 1966 1005
Primærhelsetjenesten 834 835 789 862 355
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 230 240 220 189 84
Offentlig tannhelsetjeneste 97 78 86 88 32
Privat helsetjeneste 582 637 708 683 354
Legemiddelsaker 125 124 146 123 21
Annet 117 77 57 64 30
Utenfor ordningen 27 5 27 40 8
Uavklart 28 44 49 57 209
Totalt 5735 5625 5817 5676 2890

Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet.