Utbetaling - medisinsk område

Skriv ut Nynorsk | English | 13. oktober 2020

2019_01h_erstatning_medisinsk_område.png

Medisinsk område 2016 2017 2018 2019 1. halvår 2020 Total Andel
Ortopedi 246 234 246 237 133 1096 24 %
Svulster og kreft 184 174 213 268 155 994 21 %
Føde med skade på barn 70 82 62 54 37 305 7 %
Nevrologi 45 96 81 64 47 333 7 %
Gastrokirurgi 59 61 51 49 31 251 5 %
Immunologi 40 46 35 61 7 189 4 %
Hjertesykdommer 40 32 35 59 25 191 4 %
Psykiatri 24 41 30 39 24 158 3 %
Fødselshjelp/kvinnesykdommer 33 41 20 27 17 138 3 %
Infeksjonssykdommer 26 13 34 34 9 116 2 %
Karsykdommer 26 28 28 18 12 112 2 %
Endokrinologi/metabolsk 40 11 25 23 27 126 3 %
Nevrokirurgi 19 12 24 13 5 73 2 %
Odontologi 15 13 16 21 18 83 2 %
Øyesykdommer 16 8 16 14 5 59 1 %
Fordøyelsessykdommer 7 5 15 16 9 52 1 %
Urologi 15 13 13 9 2 52 1 %
Nyfødtmedisin 12 3 15 15 9 54 1 %
Anestesiologi 11 7 14 11 14 57 1 %
Annet 60 60 42 42 17 221 5 %
Totalt 987 979 1014 1074 603 4660 100 

Tallene viser erstatning i millioner kroner.