Utbetaling - type sak

Skriv ut Nynorsk | English | 13. oktober 2020

2019_01h_erstatning_type_sak.png

Type behandlingssted 2016 2017 2018  2019 1. halvår 2020
Helse Nord RHF 94 113 94 125 48
Helse Midt-Norge RHF 112 89 67 101 69
Helse Vest RHF 147 134 150 172 71
Helse Sør-Øst RHF 395 382 423 371 216
Primærhelsetjenesten 125 132 154 134 121
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 29 55 40 51 19
Offentlig tannhelsetjeneste 4 1 1 2 0,6
Privat helsetjeneste 35 27 44 56 40
Legemiddelsaker 3 5 5 2 0
Annet* 43 41 36 60 18
Totalt 987 979 1014 1074 603

Tallene viser erstatning i millioner kroner.