Vedtak - medisinsk område

Skriv ut Nynorsk | English | 5. august 2019

 

      2018       1. halvår 2019    
Medisinsk område Medhold Avslag Totalt Andel Medhold% Medhold Avslag Totalt Andel Medhold%
Ortopedi 344 967 1311 30 % 26 % 241 548 789 29 % 31 %
Svulster og kreft 234 441 675 15 % 35 % 113 270 383 14 % 30 %
Odontologi 210 210 420 10 % 50 % 150 164 314 11 % 48 %
Psykiatri 31 214 245 6 % 13 % 34 134 168 6 % 20 %
Nevrologi 62 181 243 6 % 26 % 39 126 165 6 % 24 %
Gastrokirurgi 48 138 186 4 % 26 % 40 87 127 5 % 31 %
Hjertesykdommer 41 128 169 4 % 24 % 20 82 102 4 % 20 %
Fødselshjelp/kvinnesyk. 25 126 151 3 % 17 % 16 72 88 3 % 18 %
Øyesykdommer 22 80 102 2 % 22 % 9 64 73 3 % 12 %
Fordøyelsessykdommer 29 51 80 2 % 36 % 12 47 59 2 % 20 %
Infeksjonssykdommer 33 39 72 2 % 46 % 9 29 38 1 % 24 %
Karsykdommer 19 55 74 2 % 26 % 3 25 28 1 % 11 %
ØNH-sykdommer 11 49 60 1 % 18 % 6 31 37 1 % 16 %
Anestesiologi 9 43 52 1 % 17 % 7 26 33 1 % 21 %
Plastikkirurgi/kosmetisk 11 55 66 1 % 17 % 5 23 28 1 % 18 %
Nevrokirurgi 14 64 78 2 % 18 % 2 24 26 1 % 8 %
Immunologi 8 49 57 1 % 14 % 3 32 35 1 % 9 %
Endokrinologi/metabolsk 21 38 59 1 % 36 % 10 21 31 1 % 32 %
Føde med skade på barn 9 30 39 1 % 23 % 10 19 29 1 % 34 %
Nyfødtmedisin 2 4 6 0 % 33 % 2 5 7 0 % 29 %
Annet 53 205 256 6 % 20 % 38 146 184 7 % 21 %
Totalt 1236 3167 4403 100  28 % 769 1975 2744 100  28 %