Vedtak - medisinsk område

Skriv ut Nynorsk | English | 7. september 2020

 

      2019         1. halvår 2020    
Medisinsk område Medhold Avslag Totalt Andel Medhold% Medhold Avslag Totalt Andel Medholds%
Ortopedi 459 1029 1488 29 % 31 % 234 485 719 28 % 33 %
Svulster og kreft 222 501 723 14 % 31 % 101 236 337 13 % 30 %
Odontologi 273 282 555 11 % 49 % 133 149 282 11 % 47 %
Psykiatri 58 295 353 7 % 16 % 22 162 184 7 % 12 %
Nevrologi 70 233 303 6 % 23 % 31 114 145 6 % 21 %
Gastrokirurgi 70 160 230 4 % 30 % 29 63 92 4 % 32 %
Hjertesykdommer 46 142 188 4 % 24 % 20 40 60 2 % 33 %
Fødselshjelp/kvinnesyk. 32 137 169 3 % 19 % 22 82 104 4 % 21 %
Øyesykdommer 16 106 122 2 % 13 % 11 50 61 2 % 18 %
Fordøyelsessykdommer 20 55 75 1 % 27 % 17 31 48 2 % 35 %
Infeksjonssykdommer 24 87 111 2 % 22 % 19 46 65 3 % 29 %
Karsykdommer 16 64 80 2 % 20 % 19 33 52 2 % 37 %
ØNH-sykdommer 9 62 71 1 % 13 % 7 27 34 1 % 21 %
Anestesiologi 11 47 58 1 % 19 % 4 26 30 1 % 13 %
Plastikkirurgi/kosmetisk 6 43 49 1 % 12 % 14 14 28 1 % 50 %
Nevrokirurgi 8 47 55 1 % 15 % 5 24 29 1 % 17 %
Immunologi 4 66 70 1 % 6 % 3 28 31 1 % 10 %
Endokrinologi/metabolsk 19 45 64 1 % 30 % 15 28 43 2 % 35 %
Føde med skade på barn 18 28 46 1 % 39 % 6 24 30 1 % 20 %
Nyfødtmedisin 6 9 15 0 % 40 % 3 4 7 0 % 43 %
Annet 62 228 290 6 % 21 % 37 122 159 7 % 23 %
Totalt 1449 3666 5115 100  28 % 752 1788 2540 100  30 %