Vedtak - type sak

Skriv ut Nynorsk | English | 7. september 2020

 
    2019       1. halvår 2020    
Type behandlingssted Medhold Avslag Totalt Medholds% Medhold Avslag Totalt Medholds%
Helse Nord RHF 115 273 388 30 % 76 118 194 39 %
Helse Midt-Norge RHF 126 330 456 28 % 66 158 224 29 %
Helse Vest RHF 178 456 634 28 % 85 226 311 27 %
Helse Sør-Øst RHF 475 1369 1844 26 % 254 674 928 27 %
Primærhelsetjenesten 162 574 736 22 % 73 270 343 21 %
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 50 126 176 28 % 26 59 85 31 %
Offentlig tannhelsetjeneste 21 40 61 34 % 14 17 31 45 %
Privat helsetjeneste 310 352 662 47 % 135 186 321 42 %
Legemiddelsaker 1 63 64 2 % 0 23 23 0 %
Annet 11 83 94 12 % 23 57 80 29 %
Totalt 1449 3666 5115 28 % 752 1788 2540 30 %

Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet og saker som er uavklart.