Jobber du både privat og offentlig?

Her finner du mer informasjon.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. februar 2020

Det offentlige betaler tilskudd for all virksomhet i offentlig helsetjeneste. Dersom du jobber privat i tillegg til offentlig, skal du registrere og betale for den private delen.

Offentlig helsetjeneste

Med offentlig helsetjeneste menes den del av privat tjenesteyters virksomhet som finansieres gjennom avtale med kommune om driftstilskudd.

En fysioterapeut med 100 % driftstilskudd, som jobber ut over 36 timer, omfattes av avtalen om driftstilskudd. Det vil si man får refusjon for alle pasienter, og det skal ikke meldes inn noe til NPE selv om man jobber ut over antall avtalte timer (over 36 timer).

Kommunen betaler tilskudd til NPE for helsetjenesten som defineres som offentlig.

Privat helsetjeneste

Virksomhet som defineres som privat helsetjeneste er melde- og tilskuddspliktig til NPE.

Hvis du driver kombinasjonspraksis, hvor du behandler «helprivate» pasienter, plikter du å melde inn og betale for den helprivate andelen av virksomheten til NPE. Dette gjelder fullt betalende pasienter som ikke omfattes av driftstilskuddsavtalen, for eksempel forsikringspasienter og lignende.

Virksomheter som tilbyr privat helsetjeneste finansierer tilskuddsordningen for privat helsetjeneste. Ordningen skal være selvfinansierende.

Arbeid utover driftstilskuddstiden

Hvis virksomheten driver kombinasjonspraksis og har delvis avtale om driftstilskudd, skal differansen mellom stillingsprosenten og driftstilskuddet registreres. Hvis du eksempelvis jobber 100 % og har 20 % avtale om driftstilskudd, betaler du for 80 % av prisen for helsepersonellgruppen.

Eksempel

100 prosent stilling:

  • 20 % driftstilskudd – registreres som 0,8 årsverk
  • 40 % driftstilskudd – registreres med 0,6 årsverk

80 prosent stilling:

  • 20 % driftstilskudd – registreres med 0,6 årsverk
  • 40 % driftstilskudd – registreres med 0,4 årsverk