Tilskudd eller driftstilskudd?

Hva betyr begrepene for deg som fysioterapeut?

Skriv ut Nynorsk | English | 19. februar 2019

Begrepet tilskudd i denne sammenheng, (tilskuddsordning privat helsetjeneste), betegner en «forsikringsordning». Den må ikke blandes med driftstilskudd som fysioterapeuter kan ha avtale om.

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud, og fysioterapeuten er ivaretatt gjennom det offentliges innbetaling av tilskudd. Plikten om tilskudd til NPE er premien som autorisert helsepersonell, som yter helsehjelp utenfor offentlig helsetjeneste, må betale.