Veiledet praksis/turnus

Her finner du informasjon om meldeplikt ved veiledet praksis.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. oktober 2019

Med driftstilskudd / lønnet av det offentlige

Det skal ikke betales tilskudd for den som er i praksis eller turnus hvis virksomheten drives med driftstilskudd eller turnuskandidaten er lønnet av det offentlige.

Uten driftstilskudd / ikke lønnet av det offentlige

Virksomhet som har helsepersonell i praksis eller turnus er ansvarlig for å melde inn og betale tilskudd til NPE.

Eksempel på utregning uten driftstilskudd / kandidat ikke lønnet av det offentlige:

Tid som går med til veiledning skal ikke meldes inn. For eksempel hvis en fysioterapeut jobber 100 prosent, men bruker 20 prosent av tiden til å veilede en annen fysioterapeut (som også jobber 100 prosent), skal det samlet meldes inn 1,8 årsverk - ikke 2 årsverk.

Merk! Studenter som jobber selvstendig ved siden av veiledet praksis eller turnus, har selv melde- og tilskuddsplikt for den delen det ytes privat helsetjeneste.

Medlem i en forening med kollektivavtale

Virksomheter som har helsepersonell i veiledet praksis eller turnus og som er medlem i en forening som har kollektivavtale med NPE, skal ikke melde og betale tilskudd til NPE for dette helsepersonellet. Dette helsepersonellet er dekket gjennom kollektivavtalen i foreningen.