Risikogrupper for tannleger

I forskriften er helsepersonell inndelt i ulike risikogrupper. Tannlegene deles inn i to ulike grupper, avhengig av risiko. Her kan du lese mer om inndelingen.

Skriv ut Nynorsk | English | 11. september 2020

Alle tannleger som driver med implantat tilhører risikogruppe 6a, uavhengig av om de har en spesialisering eller om de er allmenntannleger. Det samme gjør tannlegespesialist innen oral kirurgi og oral medisin, og tannlegespesialist innen oral protetikk.

Allmenntannleger og øvrige tannlegespesialister tilhører gruppe 5.

Jobber du innenfor flere riskogrupper, skal hele årsverkstørrelsen registreres i helsepersonellgruppen med høyest risiko.

Med formuleringen «driver med implantat» menes:
Alle tannleger som utfører implantatkirurgisk og/eller implantatprotetisk behandling. Dette omfatter også skifte av deler og/eller endring av opprinnelig konstruksjon i forbindelse med nødvendig vedlikehold og reparasjoner.

Annet vedlikehold eller reparasjoner, som f.eks. replassering av mistet hvit fylling over skruehull, periimplantittbehandling og tilstramming av løsnet festeskrue, vil ikke regnes som å «drive med implantat».

Risikogruppe 6a
Tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin og protetikk, og tannleger som driver med implantat skal registreres i risikogruppe 6a. I denne risikogruppen registreres:

  • Tannleger som jobber med implantater
  • Spesialist i oral kirurgi og oral medisin
  • Spesialist i oral protetikk

Risikogruppe 5
Øvrige tannleger (inkludert øvrige spesialister) skal registreres i risikogruppe 5. I denne risikogruppen registreres:

  • Spesialist i endodonti (rotbehandling)
  • Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
  • Spesialist i kjeveortopedi (tannregulering)
  • Spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer)
  • Spesialist i pedodonti (barnetannpleie)