Innmelding, oppdatering og utmelding

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Her finner du informasjon om hvem som har meldeplikt, hvordan du registrerer og oppdaterer informasjon, og hvordan vi fakturerer.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 15. februar 2019

Del artikkel på startsiden

0c61db41b7a041f293dc38e914fcd95c.aspx

Hvem har meldeplikt?

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

0b1b6156cece4212837bc99282e8b03b.aspx

Innmelding

Her finner du informasjon om hvordan du melder inn opplysninger om virksomheten din.

50745536891d40ba8ced792661e6537b.aspx

Oppdatering

Her finner du informasjon om hvordan du oppdaterer opplysninger om virksomheten din. Dette gjelder både ved den årlige fornyelsen, og endringer gjennom året. Fristen for den årlige oppdateringen er 1. februar.

5a85c8a93cd3455bba7f3131197b8795.aspx

Utmelding

Dersom virksomheten opphører eller man ikke lenger tilbyr private helsetjenester til pasienter, har man ikke lenger tilskuddsplikt til NPE. Da er det viktig å melde virksomheten ut av tilskuddsordningen. Her kan du lese mer om hvordan du gjør det.