Innmelding, oppdatering og utmelding

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Her finner du informasjon om hvem som har meldeplikt, hvordan du registrerer og oppdaterer informasjon, og hvordan vi fakturerer.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 15. februar 2019

Del artikkel på startsiden

0c61db41b7a041f293dc38e914fcd95c.aspx

Hvem har meldeplikt?

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

0b1b6156cece4212837bc99282e8b03b.aspx

Innmelding

Her finner du informasjon om hvordan du melder inn opplysninger om virksomheten din.

50745536891d40ba8ced792661e6537b.aspx

Oppdatering

Her finner du informasjon om hvordan du oppdaterer opplysninger om virksomheten din. Dette gjelder både ved den årlige fornyelsen, og endringer gjennom året. Fristen for den årlige oppdateringen er 1. februar.

5a85c8a93cd3455bba7f3131197b8795.aspx

Utmelding

Dersom virksomheten opphører eller man ikke lenger tilbyr private helsetjenester til pasienter, har man ikke lenger tilskuddsplikt til NPE. Da er det viktig å melde virksomheten ut av tilskuddsordningen. Her kan du lese mer om hvordan du gjør det.

6d60ea761f474104bd0cffd5898b3d2e.aspx

Hva dekker tilskuddsordningen?

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om hva tilskuddsordningen omfatter og hva det betyr for deg som helsepersonell.

Regresskrav ved manglende innbetaling av tilskudd

Virksomheter som yter helsehjelp i privat helsetjeneste skal melde fra og betale tilskudd til NPE for det helsepersonellet som er sysselsatt i virksomheten. Dersom de ikke gjør dette, kan virksomheten risikere å måtte betale utbetalt erstatningsbeløp og omkostninger.

Klage på tilskudd

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter tilskuddssatsene for de enkelte helsepersonellgruppene i tråd med gjeldende forskrift. Her kan du lese mer om klageadgangen på fastsettelsen av tilskuddet. 

Bakgrunn for ordningen

Fra 2009 fikk Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ansvaret for å behandle erstatningssaker fra privat helsetjeneste.