Innmelding, oppdatering og utmelding

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Her finner du informasjon om hvem som har meldeplikt, hvordan du registrerer og oppdaterer informasjon, og hvordan vi fakturerer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Hvem har meldeplikt?

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sjekkliste for årlig oppdatering

Er du usikker på hvordan du skal gå frem for å oppdatere informasjonen om din virksomhet? Her finner du en oversikt over hva du trenger å gjøre, og lenker til skjemaer du skal bruke. Fristen for å oppdatere informasjonen er 1. februar. Faktura for 2022 sendes ut i begynnelsen av mars.

Lite bilde for søkeresultattreff

Innmelding

Her finner du informasjon om hvordan du melder inn opplysninger om virksomheten din.

Lite bilde for søkeresultattreff

Oppstart av privat helsetjeneste i andre halvår

Her finner du en oversikt over hva du trenger å gjøre ved innmelding for 2. halvår.

Lite bilde for søkeresultattreff

Oppdatering

Her finner du informasjon om hvordan du oppdaterer opplysninger om virksomheten din. Dette gjelder både ved den årlige fornyelsen, og endringer gjennom året. Fristen for den årlige oppdateringen er 1. februar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Utmelding

Hvis virksomheten opphører eller man ikke lenger tilbyr private helsetjenester til pasienter, har man ikke lenger tilskuddsplikt til NPE. Da er det viktig å melde virksomheten ut av tilskuddsordningen. Her kan du lese mer om hvordan du gjør det.