Bakgrunn for ordningen

Fra 2009 fikk Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ansvaret for å behandle erstatningssaker fra privat helsetjeneste.

Skriv ut Del 16. januar 2019

Del artikkel på startsiden

Bakgrunnen var å sikre at alle pasienter har den samme tryggheten ved en eventuell pasientskade, uavhengig av om behandlingen har skjedd i privat eller offentlig helsetjeneste.

Ordningen innebærer at alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE. Tilskuddsordningen dekker kostnadene til erstatning til pasienter og pårørende. I tillegg dekker den kostnadene til å utrede sakene.