Oppdatering

Her finner du informasjon om hvordan du oppdaterer opplysninger om virksomheten din. Dette gjelder både ved den årlige fornyelsen, og endringer gjennom året. Fristen for den årlige oppdateringen er 1. februar.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. januar 2023

Du oppdaterer informasjon om virksomheten din elektronisk via Altinn. Lenke til innmelding og veiledning, finner du i boksen til høyre.

  • Faktura for den årlige fornyelsen, sendes ut i begynnelsen av mars.
  • Endringsfakturaer sendes ut fortløpende gjennom året.

Automatisk fornyelse

Oppføringen fornyes automatisk, og det er kun endringer som skal meldes til NPE innen meldefristen.

Frist for å registrere endringer

Med endring mener vi endring i:

  • kontaktopplysninger
  • antall årsverk
  • type helsepersonell
  • organisasjonsendring

Melding om endring skal meldes elektronisk i Altinn innen 1. februar. Du finner lenker til de aktuelle skjemaene i boksen til høyre.

Registrerte opplysninger 1. februar danner grunnlaget for faktura for tilskuddsstørrelse, og for hvor fakturaen sendes. Hvis vi ikke har riktige opplysninger risikerer du å bli fakturert for mer enn du skal, eller at fakturaen ikke kommer frem til deg. Da kan det påløpe gebyrer.

Endringer i kontaktinformasjon

Det er viktig at vi alltid har korrekt kontaktinformasjon til virksomheten. Derfor må eventuelle endringer meldes inn fortløpende.

  • Adresseendringer må meldes til Enhetsregisteret. Dette gjør du ved å bruke eget Altinn-skjema, som er lenket til i boksen til høyre. NPE oppdaterer adresseinformasjon daglig mot adressene som er registrert i Enhetsregisteret.
  • Endring av telefonnummer og e-postadresse meldes til NPE med Altinn-skjemaet for innmelding og oppdatering. Du finner skjemaet lenket til i boksen til høyre.

Endringer i sysselsetting i løpet av året

Det er kun vesentlige endringer i sysselsetting som skal meldes gjennom året. Endringen må utgjøre mer enn en tredjedel av det årsverket som ble meldt inn ved årets begynnelse. Etter at endringen er registrert vil det bli sendt ut en tilleggsfaktura dersom årsverket økes eller en kreditnota dersom årsverket reduseres. Mindre endringer meldes inn i den årlige oppdateringen.

>Eksempel på endringer

Endring av organisasjonsform

Ved endring av organisasjonsform må virksomheten meldes inn på nytt, og gammel registrert virksomhet må meldes ut. Dette må du gjøre i januar.

Hvis det er endring av organisasjonsform i løpet av året, kan ikke endringen meldes før januar året etter.

Ny virksomhet må meldes inn elektronisk. Når den nye virksomheten er registrert, må du melde den gamle virksomheten ut på eget skjema.

  • Skjema for oppdatering finner du i boksen øverst til høyre i artikkelen, og på denne siden.
  • Skjema for utmelding, og mer informasjon om utmelding, finner du på denne siden.

Hvis du har blitt medlem av en bransjeorganisasjon eller profesjonsforening som har kollektivavtale med NPE siden forrige år, skal du melde deg ut. Du er ivaretatt i ordningen gjennom kollektivavtalen mellom din forening og NPE. Utmeldingsskjema finner du i boksen øverst til høyre i artikkelen.

Her kan du se hvilke foreninger som har kollektivavtaler og lese mer om avtalen.