Innmelding

Her finner du informasjon om hvordan du melder inn opplysninger om virksomheten din.

Skriv ut Nynorsk | English | 1. januar 2021

Du registrerer informasjon om virksomheten din elektronisk via Altinn. Lenke til skjema for registreringen og brukerveiledning, finner du i boksen til høyre.

  • Innmelding skal sendes senest én uke etter at virksomheten begynner å yte helsehjelp.
  • Faktura sendes ut fortløpende gjennom året.
  • Starter du opp privat helsetjeneste i andre halvår? Her finner du mer informasjon.

Kollektivavtaler

Hvis du er medlem av en bransjeorganisasjon eller profesjonsforening som har kollektivavtale med NPE, skal du ikke registrere deg.

Frister for registrering

Innmelding skal sendes senest én uke etter at virksomheten begynner å yte helsehjelp.

Din kontaktinformasjon

Det er viktig at vi alltid har korrekt kontaktinformasjon til virksomheten. Derfor må eventuelle endringer meldes inn fortløpende.

  • Adresseendringer må meldes til Enhetsregisteret. Endringer i Enhetsregisteret gjør du ved å bruke eget Altinn-skjema (samordnet registermelding), som er lenket til i boksen øverst til høyre. NPE oppdaterer adresseinformasjon daglig mot adressene som er registrert i Enhetsregisteret.

Etterregistrering

Hvis virksomheten skulle ha vært registrert tidligere, kan du etterregistrere for årene 2009- 2022. Da må du sende en skriftlig henvendelse til NPE, enten per post eller på e-post.

Krav om organisasjonsnummer

Tilskuddsordningen er virksomhetsbasert og ikke individuell, derfor må man ha et organisasjonsnummer for å kunne registrere virksomheten i portalen på NPEs nettsider. Hvis man driver virksomhet uten å ha organisasjonsnummer, kan man gratis registrere seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette kan gjøres via Altinn, eller man kan be om å bli registrert ved å sende melding per post. Man vil da få tildelt et eget organisasjonsnummer.