Utmelding

Hvis virksomheten opphører eller man ikke lenger tilbyr private helsetjenester til pasienter, har man ikke lenger tilskuddsplikt til NPE. Da er det viktig å melde virksomheten ut av tilskuddsordningen. Her kan du lese mer om hvordan du gjør det.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. januar 2023

  • Hvis utmeldingen gjelder for hele 2023 er det viktig at du setter utmeldingsdato til 01.01.2023 (ellers er det dato for siste pasientbehandling i privat helsetjeneste som skal registreres).
  • Husk at opphørsdato settes til siste dag med pasientbehandling i privat helsetjeneste når du melder deg ut.

Utmelding av tilskuddsordningen skal skje innen en måned etter avvikling eller endring av virksomheten. Dette gjør du ved å bruke Altinn-skjemaet for utmelding.

Kun opphør for inneværende år kan meldes inn i utmeldingsskjemaet. Opphør for et annet år må du sende til oss på e-post med begrunnelse.

Melde opphør av enkelte helsepersonellgrupper

Du kan kun melde opphør for alle helsepersonellgrupper samlet i virksomheten. Opphør av enkelte helsepersonellgrupper, må du melde på eget Altinn-skjema for endring og oppdatering.

Årsaker til utmelding

Det kan være flere årsaker til at virksomheter ikke lenger har tilskuddsplikt til NPE. I skjemaet for utmelding finner du en nedtrekksmeny, der du skal velge årsak til utmelding:

  • gått av med pensjon
  • klinikk/praksis er solgt
  • inngått hundre prosent avtale om driftstilskudd/hjemmel
  • har blitt ansatt
  • organisasjonsendring
  • innmeldt via annen virksomhet/felles innmelding
  • innmeldt i kollektivavtale
  • permisjon

Hvis du velger permisjon som årsak til utmelding, må du sende e-post til oss med opplysninger om permisjonens lengde og art.

Organisasjonsendring

Ved endring av organisasjonsform må tidligere registrert virksomhet meldes ut i eget skjema. Du må registrere den nye virksomheten elektronisk i innmeldingsskjemaet i Altinn.

I tillegg må du sende melding til oss på e-post og opplyse om det nye organisasjonsnummeret.

Endring av organisasjonsform i løpet av året kan først meldes januar påfølgende år, innen meldefristen som er 1. februar. 

Refusjon av innbetalt tilskudd

Hvis utmeldingen skjer 1. halvår, gir vi refusjon av halvt tilskudd. Dersom utmeldingen skjer 2. halvår, er det ingen refusjon.

Hvis virksomheten har rett til å få refundert deler av tilskuddet, er det viktig at vi får riktig kontonummer. Kontonummeret skriver du inn i Altinn-skjemaet (skjemaet er en trygg måte å kommunisere med oss på).

Oppbevaring av journaler etter utmelding

Pasienter har rett til å melde et krav til NPE i flere år etter at behandlingen er gjort. For at vi lettere skal kunne hente inn journalopplysninger ved en eventuell erstatningssak, trenger vi opplysninger om hvor journalene til virksomheten er etter at virksomheten har opphørt. Det er viktig at du fyller ut dette i skjemaet for utmelding.