Utsatt betalingsfrist fra NPE

På grunn av den pågående situasjonen med koronavirus, er betalingsfristen for tilskudd til NPE utsatt til 1. juni.

Skriv ut Nynorsk | English | 17. mars 2020

Du trenger ikke sende oss ytterligere melding om dette.

Om det er behov for å oppdatere årsverket for 2020, ber vi dere vente med dette til situasjonen med virusutbruddet er avklart.

Vi minner om at det er det gjennomsnittlige årsverket for kalenderåret sett under ett som skal meldes inn.