Utsatt betalings- og oppdateringsfrist for privat helsetjeneste

På grunn av koronaviruset har det oppstått usikkerhet knyttet til sysselsettingen i virksomheter som er meldt inn i tilskuddsordningen, og tilskuddet som betales til NPE. Vi har derfor bestemt å utsette betalings- og oppdateringsfristen på nytt til 1. september.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. desember 2020

Oppdatering av sysselsetting

Fordi mange virksomheter har stengt helt eller delvis ned en periode, er det bestemt at alle virksomheter kan oppdatere sysselsettingens størrelse for kalenderåret 2020 på nytt innen 1. september.

Virksomheter som ikke er berørt av situasjonen trenger ikke å gjøre noe.

For mye innbetalt tilskudd

Hvis virksomheten allerede har betalt inn tilskudd og har behov for å oppdatere sysselsettingen, er det viktig å oppdatere kontoinformasjon ved innsending av nye opplysninger i Altinn-skjemaet. Har du lagt inn riktig kontoinformasjon, betaler vi automatisk tilbake det du har betalt inn for mye.

Hvordan beregne ny sysselsetting

Det er den gjennomsnittlige sysselsettingen gjennom kalenderåret for virksomheten som skal oppdateres. Dette betyr at perioden med helt eller delvis nedstengning skal trekkes fra ny oppdatering. Normalt skal en sysselsatt i 100 prosent stilling registreres med 1,0 årsverk.

Her følger noen eksempler som viser hvordan du regner ut årsverk når grad av sysselsetting er endret, eller du har vært nedstengt en periode.

Eksempel 1: 100 prosent sysselsatt og nedstengt i to måneder

Hvis det normalt sysselsettes helsepersonell i 100 prosent stilling, og klinikken har vært helt nedstengt i to måneder, gjøres registreringen på følgende måte:

Jobber 10 av 12 måneder for 2020: ((10 mnd. / 12 mnd.) * 1,0 årsverk)) = 0,83 årsverk

Eksempel 2: 50 prosent sysselsatt og nedstengt i to måneder

Hvis det normalt sysselsettes helsepersonell i 50 prosent stilling, og klinikken har vært helt nedstengt i to måneder, gjøres registreringen på følgende måte:

Jobber 10 av 12 måneder for 2020: ((10 mnd. / 12 mnd.) * 0,5 årsverk)) = 0,42 årsverk

Eksempel 3: 100 prosent sysselsatt og delvis nedstengning to måneder 100 prosent

Hvis det normalt sysselsettes helsepersonell i 100 prosent stilling og det har vært 50 prosent aktivitet i to måneder, gjøres registreringen på følgende måte:

Jobber 100 prosent stilling i 10 av 12 måneder og 50 prosent i to måneder:

((10 mnd. / 12 mnd.) * 1,0 årsverk + (2 mnd. / 12 mnd.) * 0,5 årsverk) = 0,91 årsverk

Eksempel 4: 80 prosent stilling og nedstengt to måneder

Hvis det normalt sysselsettes helsepersonell i 80 prosent stilling og klinikken har vært helt nedstengt i to måneder, gjøres registreringen på følgende måte:

Jobber 10 av 12 måneder for 2020: ((10 mnd. / 12 mnd.) * 0,8 årsverk)) = 0,67 årsverk

Ny faktura

Når virksomheten sender ny og oppdatert informasjon til oss, vil vi utstede ny og oppdatert faktura. Vi sender kreditnota som utligner den opprinnelige fakturaen.