Informasjon om ordningen og regelverk

Her finner du informasjon om regelverket knyttet til tilskuddsordningen for privat helsetjeneste.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 20. mai 2019

Del artikkel på startsiden

6d60ea761f474104bd0cffd5898b3d2e.aspx

Hva dekker tilskuddsordningen?

11. oktober 2011

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om hva tilskuddsordningen omfatter og hva det betyr for deg som helsepersonell.

Regresskrav ved manglende innbetaling av tilskudd

7. mars 2016

Virksomheter som yter helsehjelp i privat helsetjeneste skal melde fra og betale tilskudd til NPE for det helsepersonellet som er sysselsatt i virksomheten. Dersom de ikke gjør dette, kan virksomheten risikere å måtte betale utbetalt erstatningsbeløp og omkostninger.

Klage på tilskudd

22. juni 2017

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter tilskuddssatsene for de enkelte helsepersonellgruppene i tråd med gjeldende forskrift. Her kan du lese mer om klageadgangen på fastsettelsen av tilskuddet. 

daacb44cb5f44231815eaa46689e605a.aspx

Regelverk og priser

19. mai 2015

Her finner du informasjon om regelverket og tilskuddssatsene for de ulike helsepersonellgruppene.

3ca1547439ef43b48a383fa21b1d3d32.aspx

Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

31. oktober 2016

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.

Ordningens historie

21. mai 2019