Regelverk

Her finner du informasjon om regelverket knyttet til tilskuddsordningen for privat helsetjeneste.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 24. februar 2017

Del artikkel på startsiden

daacb44cb5f44231815eaa46689e605a.aspx

Regelverk og priser

19. mai 2015

Her finner du informasjon om regelverket og tilskuddssatsene for de ulike helsepersonellgruppene.

3ca1547439ef43b48a383fa21b1d3d32.aspx

Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

31. oktober 2016

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.

Nye tilskuddssatser for 2016

29. desember 2015

Fra og med 01.01.2016 øker tilskuddssatsene til NPE for aktører i privat helsetjeneste. Du kan lese mer om de nye satsene her.

Endring av forskrift 2013

10. januar 2013

Endring i «Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten» er vedtatt.

Forskrift av 2009

12. mars 2019

I 2009 inkluderes Privat helsetjeneste i pasientskadeloven.