Statistikk

Vi har en stor database med informasjon hvor vi kan ta ut en rekke forskjellige statistikker. Basert på statistikken vår utarbeider vi blant annet en årlig en rapport for privat helsetjeneste, der vi går gjennom sakene som omhandler behandling i denne sektoren. Vi utarbeider også overordnete statistikker om alle pasientskadesakene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk

NPE er opptatt av å formidle kunnskap om pasientskader. Vi ønsker at erfaring fra våre skadesaker skal kunne brukes i helsetjenestens arbeid med skadeforebygging og pasientsikkerhet.