Statistikk

Vi har en stor database med informasjon hvor vi kan ta ut en rekke forskjellige statistikker. Basert på statistikken vår utarbeider vi blant annet en årlig en rapport for privat helsetjeneste, der vi går gjennom sakene som omhandler behandling i denne sektoren. Vi utarbeider også overordnete statistikker om alle pasientskadesakene.

Skriv ut Del Nynorsk | English | 6. desember 2018

Del artikkel på startsiden

0235d11e807d4bdbbcac608b7b269c36.aspx

Rapport for privat helsetjeneste

Årlig gir vi ut en rapport med statistikk for privat helsetjeneste. I denne rapporten ser vi på pasientskadesaker fra denne sektoren og går nærmere inn på nøkkeltallene.

19c7adf86ab74027ba86e64e55a3618e.aspx

Statistikk

NPE er opptatt av å formidle kunnskap om pasientskader. Vi ønsker at erfaring fra våre skadesaker skal kunne brukes i helsetjenestens arbeid med skadeforebygging og pasientsikkerhet.